More Views

Đá mài CT

Liên hệ
CT là loại đá mài với độ tinh khiết cao mài mòn nhôm ,Thuộc tính mài mòn với độ cứng cao và độ dẻo dai cao

Details

CT là loại đá mài với độ tinh khiết cao mài mòn nhôm ,Thuộc tính  mài mòn với độ cứng cao và độ dẻo dai cao