More Views

Đá mài dũa

Liên hệ
Được sử dụng mài dũa trong một loạt các bộ phận khác nhau, chẳng hạn như động cơ ô tô xi lanh, động cơ xe máy động cơ mục đích chung, xi lanh thủy lực, bộ phận máy hoàn thiện, tủ lạnh, tủ đông, máy bay. ...

Details

Được sử dụng mài dũa  trong một loạt các bộ phận khác nhau, chẳng hạn như động cơ ô tô xi lanh, động cơ xe máy động cơ mục đích chung, xi lanh thủy lực, bộ phận máy hoàn thiện, tủ lạnh, tủ đông, máy bay.

Type

A, WA, RA, MA, C, GC, SD, CBN

Grain size

# 80 ~ # 2000

 

V :Vitrified bond

B : Resinoid bond

C : Metalbonds

size

(mm)

thickness

width

Length

1~25

1~25

14~300

 

(mm)

 

10~40

7~37

25~50

Penetration

Sulfur, waxes, oils