More Views

Đá mài kính

Liên hệ
Các vòng bi bên trong và bên ngoài đường kính mài đá, xi lanh mù, phụ tùng máy nén, thành phần phun vòi phun, thành phần ABS, van thư, thành phần CVJ, là một điều quan trọng nên sản phẩm này được sử dụng rộng rãi. Sản phẩm...

Details

Các vòng bi bên trong và bên ngoài đường kính mài đá, xi lanh mù, phụ tùng máy nén, thành phần phun vòi phun, thành phần ABS, van thư, thành phần CVJ,  là một điều quan trọng nên sản phẩm này được sử dụng rộng rãi. Sản phẩm đá mài nội tổng hợp, đá mài Chubu chung, đá mài CBN nội, CBN cân và đá loại bút lông