More Views

Impact Bits

Liên hệ
Được sản xuất với thép chịu lực cao, nguội, thép cao cấp để chịu được sản lượng mômen cao. Lớp oxit đen chống lại sự ăn mòn và tăng tuổi thọ

Details

Được sản xuất với thép chịu lực cao, nguội, thép cao cấp để chịu được sản lượng mômen cao. Lớp oxit đen chống lại sự ăn mòn và tăng tuổi thọ