More Views

Super finishing stone

Liên hệ
Được tạo ra bằng cách kết hợp tinh vi để tạo ra sự mài mòn.Nó làm tăng độ chính xác gia công của các bộ phận quay như các bộ phận máy hoặc các bộ phận chuyển động khác,nâng cao khả năng chống mài mòn tuyệt vời....

Details

Được tạo ra bằng cách kết hợp tinh  vi để tạo ra sự mài mòn.Nó làm tăng độ chính xác gia công của các bộ phận quay như các bộ phận máy hoặc các bộ phận chuyển động khác,nâng cao  khả năng chống mài mòn tuyệt vời.