More Views

WRAPPING TOOL

Liên hệ
PNEUMATIC (PTM - 19) ORIGINAL: TAIWAN ...

Details

 

PNEUMATIC (PTM - 19)

ORIGINAL: TAIWAN                                                                                                  

Strap be used                    :           Polyester.
Strap dimensions               :           12 – 19 x 0.5 – 1.3mm.
Tension                             :           1000 – 3500N.
Tension speed                   :           
Sealing type                      :           Friction welding.
Joint Efficiency                 :           90% of The Strap breaking strength.
Weight                             :           3.8 Kg.
Air pressure                       :           7.0 Bar.
Working pressure              :           6.3 Bar.

Loại đai sử dụng               :           Polyester.
Kích thước đai                  :           12 – 19 x 0.5 – 1.3mm.
Lực căng đai                     :           1000 – 3500N.
Tốc độ căng                       :  
Phương pháp hàn              :           Ma sát sinh nhiệt.
Độ bền mối hàn                 :           90% độ chịu lực dây.
Trong lượng máy              :           3.8 Kg.
Áp suất khí cung cấp        :           7.0 Bar.
Áp suất làm việc               :           6.3 Bar