Đá mài cắt

Liên hệ Còn hàng
Công dụng: Dùng để cắt, xẻ, mài kim loại và phi kim. STT Tên sản phẩm - quy cách ĐÁ MÀI BAVIA 1 Đá mài D 100 x 6 x 16 2 Đá mài D125 x 6 x 22 3 Đá mài D150 x 6 x 22 4 Đá mài D 180 x 6 x 22 ĐÁ CẮT 1 Đá cắt D 100 x 1,5 x 16 2 Đá cắt...

Công dụng: Dùng để cắt, xẻ, mài kim loại và phi kim.
STT    Tên sản phẩm - quy cách 
     ĐÁ MÀI BAVIA
1    Đá mài D 100 x 6 x 16
2    Đá mài D125 x 6 x 22
3    Đá mài D150 x 6 x 22
4    Đá mài D 180 x 6 x 22
     ĐÁ CẮT
1    Đá cắt D 100 x 1,5 x 16
2    Đá cắt D 125 x 2 x 22
3    Đá cắt D150 x 2 x 22
4    Đá cắt D180 x 2 x 22
5    Đá cắt D 305 x 3 x 25.4
6    Đá cắt D 355 x 3 x 25.4
      ĐÁ MÀI INOX
 1     Đá mài inox D100 x 6 x 16
 2     Đá mài inox D125 x 6 x 22
3      Đá mài inox D150 x 6 x 22
4      Đá mài inox D180 x 6 x 22
     ĐÁ CẮT INOX
1      Đá cắt inox D100 x 1.5 x 16
 2     Đá cắt inox D125 x 2 x 22
3      Đá cắt inox D150 x 2 x 22
4    Đá cắt inox D180 x 2 x 22
5    Đá cắt  inox D355 x 3 x 25.4

Nội dung tùy chỉnh
Nội dung tùy chỉnh
popup

Số lượng:

Tổng tiền: